ʋɥ oαпɦ ʋʋι xʋɥeп deɱ

0
125

‘ᴋẻ ᴛʜù ᴋʜôɴɢ độɪ ᴛʀờɪ ᴄʜᴜɴɢ’ ɴʜậɴ ᴄáɪ ᴋếᴛ đắɴɢ, ѵʏ oᴀɴʜ ‘ᴋʜôɴɢ ɢɪấᴜ ɴổɪ’ ɴɪềᴍ ѵᴜɪ, ʟɪêɴ ᴛụᴄ ‘ɢɪúᴘ đưᴀ ᴛɪɴ xấᴜ’ ѵề ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ѵụ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛớɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ.

ᴛốɪ ɴɢàʏ /, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ( ᴛᴜổɪ, ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ) đã ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴋʜởɪ ᴛố ѵà ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜáɴɢ ѵề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅo ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”. ѵớɪ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ɴàʏ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄó ᴛʜể sẽ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ѵớɪ ᴍứᴄ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄᴀo ɴʜấᴛ ʟêɴ ᴛớɪ ɴăᴍ ᴛù.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ, ɴữ ᴅoᴀɴʜ ɴʜâɴ đã ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜữɴɢ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ѵà ᴄó ʜàɴʜ ѵɪ “ʙôɪ ɴʜọ, ʟàᴍ ɴʜụᴄ, ѵᴜ ᴋʜốɴɢ” ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ ѵà ʙị ɴʜɪềᴜ “ɴạɴ ɴʜâɴ” – ᴛʀoɴɢ đó ᴄó ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɢồᴍ ʜoàɪ ʟɪɴʜ, ᴛʀịɴʜ ᴋɪᴍ ᴄʜɪ, Đàᴍ ѵĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ѵà ѵʏ oᴀɴʜ ɴộᴘ đơɴ ᴛố ᴄáo.

ᴄũɴɢ ᴄʜíɴʜ ʙởɪ “âɴ oáɴ” ɴàʏ ᴍà ѵào ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ ǫᴜᴀ, ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ đưᴀ ᴛɪɴ ѵề ѵɪệᴄ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʙị ʙắᴛ, ɢầɴ ɴʜư ɴửᴀ sʜoᴡʙɪᴢ ѵɪệᴛ đã “ɴʜộɴ ɴʜịᴘ ᴍở ᴛɪệᴄ ăɴ ᴍừɴɢ”. ɴếᴜ đᴀ ᴘʜầɴ ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜáᴄ ᴄʜỉ ẩɴ ý áᴍ ᴄʜỉ, ᴛʜì ѵʏ oᴀɴʜ – ᴛʀoɴɢ ɴʜữɴɢ “ᴋẻ ᴛʜù ᴛʀᴜʏềɴ ᴋɪếᴘ” ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴇo đã ᴍạɴʜ ᴅạɴ “ᴄườɪ ᴛʜẳɴɢ ᴍặᴛ” đốɪ ᴛʜủ. ᴛừ ᴛốɪ ǫᴜᴀ đếɴ ɴᴀʏ, ɢɪọɴɢ ᴄᴀ Đồɴɢ xᴀɴʜ đã ʟɪêɴ ᴛụᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ɴʜɪềᴜ ʙàɪ ѵɪếᴛ, ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜữɴɢ ʙàɪ ʙáo đưᴀ ᴛɪɴ ѵề ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴍớɪ ѵụ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛớɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʙàʏ ᴛỏ ɴɪềᴍ ѵᴜɪ ᴘʜơɪ ᴘʜớɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛốɪ ., ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạo ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜo ʙɪếᴛ đã ᴋʜởɪ ᴛố ѵụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ( ᴛᴜổɪ, ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ) ѵề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅo ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”, ᴛʜᴇo đɪềᴜ ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴛʜᴇo ᴋʜoảɴ , đɪềᴜ ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự (ᴄó ᴍứᴄ ᴘʜạᴛ ᴛù ᴛừ – ɴăᴍ).

ᴄụ ᴛʜể, ʙị ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã ʟợɪ ᴅụɴɢ sứᴄ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ, sử ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄủᴀ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛʀêɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜɪềᴜ ʙᴜổɪ ᴘʜáᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đờɪ ᴛư ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ; ᴛʀoɴɢ đó sử ᴅụɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ɴʜụᴄ ᴍạ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ. ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʙị ᴄᴀɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ, ᴄoɪ ᴛʜườɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đếɴ ɴʜà ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ɢâʏ ᴍấᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴛạɪ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ѵà ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜáᴄ.

ɴɢàʏ ., ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ số -/ǫĐ ѵề ѵɪệᴄ ᴋʜởɪ ᴛố ѵụ áɴ ʜìɴʜ sự “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅo ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”; đồɴɢ ᴛʜờɪ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ѵề ѵɪệᴄ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ѵà ʟệɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ đốɪ ѵớɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ѵề ʜàɴʜ ѵɪ ɴʜư ᴛʀêɴ. ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ѵà ʟệɴʜ ᴛʀêɴ đã đượᴄ ѵɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ ʜoãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ đốɪ ѵớɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (ᴛừ ɴɢàʏ . – ..) để ᴘʜụᴄ ѵụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đơɴ ᴛʜư ᴛố ᴄáo ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

ʜɪệɴ sự ѵɪệᴄ ѵẫɴ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here